Rådgivning

Å sette søkelys på kundens forventninger er en god måte å styre og organisere logistikk på. Det er kunden som setter krav til produkt, leveringstid, informasjon og kostnad. Dette gir økt fokus på verdikjeden i virksomheten.

Å anerkjenne og kartlegge verdikjeden for så å fjerne forstyrrelser, kan både skape og sikre god flyt av varer og informasjon.

Eksempler på veiledningsområder: Transportkostnader, optimalisering av varestrøm, effektivisering og optimalisering av logistikkprosesser.

Et eksempel på en modell vi jobber etter kan være:

  1. Planlegge: Samla data og analysere dagens situasjon
  2. Handling: Iverksette tiltak og opplæring
  3. Kontrollere: Kontrollere resultat, korrigere og evaluere