Organisasjonsutvikling og styreverv

Organisasjoner, avdelinger og team står hele tiden overfor nye og gamle utfordringer. Derfor er det viktig å utvikle fleksible team og organisasjoner som er gode til å tilpasse seg endringer gjennom skrittvise læringsprosesser.  Vi kan tilby veiledning på ulikt nivå i bedriften.

Vi ønsker også å tilby vår erfaring og kompetanse gjennom styreverv i spennende logistikkbedrifter.