Kjøp og salg av mindre og mellomstore bedrifter

Vi er råd­gi­vere for små og mellomstore logistikkbedrifter i forbindelse med både kjøp og salg av virk­somheter.

Gjennom våre skandinaviske og europeiske samarbeidspartnere besitter vi nødvendig kompetanse og nettverk.

Vi kan også bistå fam­i­lieeide bedrifter med å legge til rette for gen­erasjon­sskifte. Denne type omor­gan­is­ering krever en hel­hetlig og dypt­gående vur­der­ing slik at vi sammen velger den beste modellen.