Etablererhjelp

Vi kan veilede i etableringen av nye logistikkvirksomheter. Her kan vi bla. gi råd om forretningsplan og idé, valg av selskapsform, registrering, finansieringsløsninger og produktspekter.