Distribusjon og ruteoptimalisering

Vi kan tilby analyse og hjelp til ruteoptimalisering. Vi har som mål å forbedre dagens situasjon hos oppdragsgiver slik at materiellet utnyttes bedre og mer optimalt i henhold til kapasitet. Resultatet skal være bedre økonomi og bedre miljø.

Det er  lett å se seg blind på dagens situasjon i egen bedrift og ikke se muligheter.