Selg selskapet deres

Vi kjenner bransjen etter mer enn 75 års samlet leder erfaring innen logistikk og vi bistår din bedrift i hele prosessen fra en markedsrettet verdivurdering til overtagelse og om nødvendig delta i noe av den viktigste integrasjonsprosessen etterpå.

Gjennom vårt store nasjonale og internasjonale kontaktnett når dere ut til mange potensielle kjøpere.

I fellesskap lager vi grundige prospekter og gir grundig rådgivning.

Markedsrettet verdivurdering, salgsstrategi, metoder, informative prospekter og nettverk er en del av vår tjenesteportefølje.

Hva er din bedrift verdt?

Svipp gjennomfører verdivurderinger etter bransje, økonomi, drift, posisjon, potensiale, størrelse på bedriften og tidligere oppnådde salg. En kombinasjon av teknisk og fundamental analyse, kombinert med lang logistikk kunnskap, gir et godt grunnlag for verdisetting av din bedrift.

Gjennom vår erfaring i transaksjonsmarkedet har vi den unike kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre en markedsrettet verdivurdering.

Trygghet for begge parter.

Svipp står for en trygg handel for begge parter. Vi gjennomfører transaksjonen gjennom dynamiske kjøpekontrakter utformet av vår fagansvarlige advokat. De juridiske elementene i transaksjonen blir ivaretatt og oppgjør skjer gjennom klientkonto. Vi bistår selger og kjøper gjennom hele prosessen.