Bedrifter til salgs

Flytt & Rydd Stavanger AS

Flytt & Rydd Stavanger AS er til salgs. Potensielle kjøpere blir invitert, etter en nærmere dialog, til å levere et skriftlig tilbud på enten 100 % eller et samarbeid med en mindre %-andel av selskapet.